О.С. Сичов, А.О. Бородай, О.М. Романова, С.В. Лизогуб, О.В. Срібна, О.В. Левчук, Е.С. Бородай. Гендерні особливості якості життя та емоційного стану у хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь неклапанного походження.

Мета роботи – вивчити гендерні особливості якості життя й емоційного стану у хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь (ФП/ТП) неклапанного походження. У дослідженні взяли участь 322 пацієнти з ФП/ТП неклапанного походження: 223 (69,3 %) чоловіки та 99 (30,7 %) жінок. Їм проведено клінічне дослідження, ЕКГ, біохімічне дослідження крові, трансторакальну ехокардіографію. Для оцінки тривоги й депресії використовували шкалу HADS, для оцінки якості життя – HeartQol. Також хворим проводили опитування стосовно прихильності до терапії. Не спостерігали достовірних відмінностей щодо фракції викиду лівого шлуночка у чоловіків і жінок (відповідно (53,1±11,0) і (54,9±10,1) %; Р=0,19). Водночас виявлені достовірні відмінності у чоловіків і жінок щодо показників як фізичного (відповідно (1,8±0,9) проти (1,2±0,8); Р<0,0001), так і емоційного (відповідно (2,3±0,9) проти (1,7±0,9); Р<0,0001) компонентів якості життя. Жінки мали достовірно більший рівень тривоги ((7,8±3,2) проти (5,4±2,7); Р<0,0001) і депресії ((5,6±3,6) проти (4,2±3,0); Р=0,001), причому жінок із сумою балів HADS тривоги ≥ 11 було 24,4 проти 3,1 % чоловіків (Р<0,0001), а жінок з із сумою балів HADS депресії ≥ 11 було 12,2 проти 3,6 % чоловіків (Р=0,005). Жінки мали значно більш симптомний перебіг аритмії: жінок з IV класом за EHRA було 19,3 проти 5,6 % чоловіків (Р=0,0002). У межах багатофакторної моделі жіноча стать була незалежним предиктором низького рівня фізичного (Р=0,01), емоційного (Р=0,01) компонентів якості життя (HeartQol < 1,8), а також IV класу за ЕНRA (Р=0,008). У пацієнтів з ФП/ТП жіноча стать достовірно асоціювалася з тяжчим перебігом аритмії, гіршим рівнем фізичного та емоційного компонентів якості життя, а також достовірно більшою частотою виявлення тривожних та депресивних порушень порівняно з чоловіками.

Повний текст статті