О.М. Пархоменко, С.М. Кожухов, Ю.В. Корнацький, О.С. Гур’єва Синдром гострої серцевої недостатності у хворих з інфарктом міокарда і збереженою систолічною функцією лівого шлуночка: особливості клінічного перебігу та прогнозу

Наведено результати ретроспективного аналізу клініко-анамнестичних характеристик і даних інструментальних обстежень 329 хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST на електрокардіограмі зі збереженою функцією лівого шлуночка (фракція викиду більше 45 %), які були госпіталізовані протягом перших 24 год від розвитку симптомів захворювання. Проаналізовано прогностичні фактори і причини розвитку гострої серцевої недостатності, а також зусилля, спрямовані на запобігання їй. Рання діагностика проявів гострої серцевої недостатності і раннє агресивне лікування цих пацієнтів сприяють покращанню найближчого і віддаленого прогнозу.

Повний текст статті