О.В. Синяченко, М.В. Єрмолаєва, Л.В. Седа, Т.Б. Бевзенко, Ж.В. Малахова. Ураження серця при системних васкулітах, що асоціюються з антинейтрофільними антитілами.

Мета роботи – оцінити клінічний перебіг уражень серця при системному васкуліті (СВ), що асоціюється з антинейтрофільними антитілами (ANCA), зв’язків ознак патології серця зі змінами великих судин і з екстракардіальними виявами захворювань, з параметрами в крові антитіл до мієлопероксидази й протеїнази-3.

Матеріал і методи. Під наглядом перебували 129 хворих на СВ, що асоціюється з ANCA (47 % чоловіків і 53 % жінок), серед яких було 59 % осіб з мікроскопічним поліангіїтом (МПА), 20 % – з гранулематозним поліангіїтом Вегенера (ГПА) і 21 % – з еозинофільним поліангіїтом Черджа – Стросс (ЕПА).

Результати. Зміни в серці виявлено у 62 % хворих з МПА, у 50 % – з ГПА, у 52 % – з ЭПА. Серед пацієнтів з МПА у 83 % осіб діагностовано ураження міокарда, в 64 % – ендокарда і клапанного апарату, при ГПА – відповідно в 92 і 62 %, при ЭПА – в 86 і 64 %. Розвиток патології серця щільно взаємопов’язаний з патологією суглобів, легенів, нирок, печінки і нервової системи, визначається тяжкістю ураження великих судин та їх здатністю до вазодилатації, залежать від віку пацієнтів, функції нирок, рівня тиску в легеневій артерії.

Висновки. Патологія серця при СВ, що асоціюється з ANCA, – одне з найчастіших виявів захворювання, пов’язана з екстракардіальними ознаками МПА, ГПА і ЕПА.

Повний текст статті