С.Й. Липовецька.Альтернація зубця Т: переваги та недоліки тесту, його клінічне значення.

У статті представлено сучасні дані про мікровольтну альтернацію зубця Т, методи її визначення. Наведено результати клінічних досліджень, в яких вивчали прогностичну цінність методу з позицій прогнозування раптової серцевої смерті й доцільності застосування кардіовертерів-дефібриляторів у загальній популяції та в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, збереженою або зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, кардіоміопатіями та іншою патологією.

Повний текст статті