Ю.М. Сіренко Цільовий рівень артеріального тиску у хворих на цукровий діабет 2-го типу: оцінка наукових доказів.

Суперечливість положень щодо цільового рівня артеріального тиску у хворих на цукровий діабет, викладених в Європейських рекомендаціях з профілактики серцево-судинних захворювань 2012 р. (нижче 140/80 мм рт. ст.) і у вітчизняних настанові та клінічному протоколі (130/<80 мм рт. ст.), а також поява нових вітчизняних клінічної настанови та клінічного протоколу з цукрового діабету 2-го типу спонукали автора статті до перегляду наявних на поточний момент наукових доказів. У результаті аналізу зроблено висновок, що для запобігання розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет оптимальними рівнями артеріального тиску слід вважати 130–135 мм рт. ст. для систолічного і менше 80 мм рт. ст. – для діастолічного.

Повний текст статті