І.І. Цанько Умови професійної діяльності як фактор ризику виникнення та прогресування гіпертонічної хвороби у державних службовців.

Представлено огляд вітчизняних та іноземних літературних джерел, в яких доведено вплив умов праці на розвиток, прогресування та ускладнення гіпертонічної хвороби. Розглянуто специфічні чинники (біологічні і психологічні фактори середовища, ненормований робочий день, стаж роботи), які суттєво впливають на функціональний стан і працездатність державних службовців.

Повний текст статті