Г.В. Дзяк, М.Ю. Колесник Досвід використання спекл-трекінг ехокардіо графії для оцінки структурно-функціонального стану серця.

У статті представлено сучасні дані щодо практичного використання спекл-трекінг ехокардіографії. Надано поняття про фізичні основи, термінологію, референтні норми та обмеження методу. Проведено аналіз відтворюваності параметрів спекл-трекінг ехокардіографії. Розглянуто діагностичні можливості використання методу при кардіальній патології, зокрема при гіпертонічній хворобі, ішемічній хворобі серця, кардіоміопатіях, серцевій недостатності. Наведено власні клінічні випадки застосування спекл-трекінг ехокардіографії при серцево-судинних захворюваннях.

Повний текст статті