О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, К.О. Яновська Корекція ендотеліальної дисфункції та товщини комплексу інтима – медіа у хворих на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом.

Досліджено динаміку показників офісного артеріального тиску та ліпідного обміну, ендотеліальної функції плечової артерії, товщини комплексу інтима – медіа загальної сонної артерії під впливом прийому фіксованої комбінації амлодипіну та аторвастатину порівняно з прийомом комбінації лізиноприлу та аторвастатину протягом 6 міс у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі метаболічного синдрому. У дослідженні брали участь 50 пацієнтів, 30 з яких застосовували амлодипін та аторвастатин, 20 – лізиноприл та аторвастатин. Антигіпертензивні та гіполіпідемічні ефекти в обох групах були зіставними. Але у групі амлодипіну та аторвастатину спостерігали нормалізацію ендотелійзалежної вазодилатації у 100 % пацієнтів проти 85 % у групі лізиноприлу та аторвастатину, а також більш значущий вплив на зменшення товщини комплексу інтима – медіа загальної сонної артерії.

Повний текст статті