Л.М. Єна, В.Є. Кондратюк.Ефективність і безпечність S-амлодипіну в лікуванні пацієнтів похилого віку з гіпертонічною хворобою.

Вивчали клінічну ефективність і безпечність 12-тижневої антигіпертензивної монотерапії лівообертальним амлодипіном, її вплив на центральну, інтракардіальну гемодинаміку, показники добового профілю артеріального тиску (АТ) та ЕКГ, структурно-функціональний стан серця у 30 пацієнтів похилого віку з гіпертонічною хворобою. Цільового рівня АТ досягнуто у 67 % пацієнтів при застосуванні S-амлодипіну в дозі 5,0–7,5 мг на добу. Наголошувалося на позитивному впливі терапії на параметри добового профілю АТ, що пов’язано з тенденцією до регресу гіпертрофії лівого шлуночка, поліпшенням його діастолічної функції і зниженням аритмічної активності. Аналіз терапії амлодипіном у пацієнтів похилого віку із гіпертонічною хворобою показав її безпечність. Тяжких несприятливих подій і побічних реакцій на препарат не відзначено: почервоніння обличчя, головний біль (7 %) проходили самостійно і не вимагали відміни препарату, випадок розвитку набряків зареєстровано при прийомі S-амлодипіну в дозі 7,5 мг.

Повний текст статті