О.І. Мітченко, А.В. Руденко, М.М. Гельмедова, В.Ю. Романов, В.В. Гутовський Особливості індивідуального анамнезу, артеріаль ної гіпертензії та порушень вуглеводного обміну у хворих із множинним атеросклерозом вінцевих артерій перед операцією аортокоронарного шунтування.

Мета роботи – оцінити особливості анамнезу, артеріальної гіпертензії та порушень вуглеводного обміну у пацієнтів з множинним атеросклерозом вінцевих артерій перед операцією аортокоронарного шунтування. Досліджено 85 пацієнтів (71 чоловік та 14 жінок), з множинним атеросклерозом вінцевих артерій за даними коронаровентрикулографії, яким було заплановано оперативне лікування ішемічної хвороби серця. Зареєстровано значну частку хворих із великими серцево-судинними подіями в анамнезі. При передопераційному обстеженні цукровий діабет уперше виявлено у 7,2% хворих, а у 62,3% пацієнтів це захворювання було у стані декомпенсації. Завдяки корекції глікемічного статусу середній рівень глюкози у пацієнтів перед реваскуляризацією становив (6,54±0,18) ммоль/л. Корекція антигіпертензивної терапії дозволила досягти середніх рівнів систолічного офісного артеріального тиску (121,62±0,87) мм рт. ст., діастолічного – (78,94±0,47) мм рт. ст.

Повний текст статті