Л.Г. Воронков, Л.П. Паращенюк, П.М. Бабич Прогностична значущість суми балів за показником «психологічний компонент здоров’я» анкети якості життя SF-36 у хворих на хронічну серцеву недостатність ІІІ функціонального класу за NYHA.

З метою вивчення прогнозу виживання впродовж 1, 2, 3 та 5 років залежно від показника загальної суми балів «психологічний компонент здоров’я» анкети якості життя (ЯЖ) SF-36, були обстежені 554 пацієнти з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) III класу за NYHA. На першому етапі дослідження за допомогою кластерного аналізу (метод k-середніх) здійснювали пошук підгруп пацієнтів, які б не перетиналися за значеннями показника загальної суми балів «психологічний компонент здоров’я» анкети SF-36 і водночас достовірно відрізнялися б за показниками кумулятивного виживання впродовж 1, 2, 3 та 5 років. Зазначені підгрупи були однорідними за такими показниками, як фракція викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ), частка хворих, що приймали інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту (!АПФ), частка хворих, що приймали p-адреноблокатор, та співвідношення статей. На другому етапі за допомогою регресії Кокса обчислювали відносний ризик летального кінця для кластера пацієнтів із діапазоном значень сумарного показника ЯЖ, який був асоційований з достовірно гіршим виживанням упродовж кожного із зазначених термінів спостереження. Виявлено залежність довготермінового виживання пацієнтів із ХСН від сумарного показника «психологічний компонент здоров’я» анкети SF-36. Предиктором невиживання пацієнтів із ХСН III ФК за NYHA протягом 2 та 3 років спостере¬ження, який не залежить від величини ФВ ЛШ, прийому !АПФ, p-адреноблокатора, статі, є показник «психологічний компонент здоров’я» анкети SF-36 < 34,5 бала. Зазначений предиктор демонструє найбільшу інформативність щодо прогнозування летального кінця протягом другого року спостереження (показник відносного ризику в межах 1,56).

Повний текст статті