Л.Г. Воронков, Л.П. Паращенюк, П.М. Бабич Прогностична значущість суми балів за показником “фізичний компонент здоров’я” анкети якості життя SF-36 у хворих із хронічною серцевою недостатністю ІІІ функціонального класу за NYHA.

З метою вивчення прогнозу виживання впродовж 1, 2, 3 та 5 років залежно від показника загальної суми балів “фізичний компонент здоров’я” анкети якості життя (ЯЖ) SF-36, обстежено 554 пацієнти з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) ІІІ функціонального класу (ФК) за NYHA. На першому етапі дослідження за допомогою кластерного аналізу (метод k-середніх) здійснювали пошук підгруп пацієнтів, які б не перетиналися за значеннями показника “фізичний компонент здоров’я” анкети SF-36 і водночас вірогідно відрізнялися б за показниками кумулятивного виживання впродовж 1, 2, 3 та 5 років. Зазначені підгрупи були однорідними за такими показниками, як величина фракції викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ), відсоток хворих, що приймали інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ), відсоток хворих, що приймали бета-адреноблокатор. На другому етапі за допомогою регресії Кокса обчислювали відносний ризик летального кінця для кластера пацієнтів із діапазоном значень сумарного показника ЯЖ, який був асоційований з достовірно гіршим виживанням упродовж кожного із зазначених термінів спостереження. Виявлено залежність довготермінового виживання пацієнтів із ХСН від показника “фізичний компонент здоров’я” анкети SF-36. Предиктором невиживання пацієнтів із ХСН ІІІ ФК за NYHA протягом 1–5 років спостереження, який не залежить від величини ФВ ЛШ, прийому ІАПФ, бета-адреноблокатора, є показник анкети SF-36 < 37,5 бала. Зазначений предиктор має найбільшу інформативність щодо прогнозування летального кінця протягом 1 та 2 років спостереження (відносний ризик – відповідно 1,78 та 1,97).

Повний текст статті