О.В. Скочко, Т.В. Мамонтова, Л.Е. Весніна, І.П. Кайдашев.Взаємозв’язок захворювань пародонта з чинниками ризику розвитку ішемічної хвороби серця

Мета роботи – оцінити чинники ризику у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) та їх взаємозв’язок з різними запальними захворюваннями зубощелепної системи.

Матеріал і методи. У дослідження залучено 63 хворих на ІХС – 40 (63,5 %) чоловіків і 23 (36,5 %) жінки віком 45–68 років. Обстеження передбачало збір анамнестичних і об’єктивних даних, виявлення чинників ризику, огляд стоматолога, реєстрацію ЕКГ, ультразвукове дослідження судин шиї, загальноклінічний і біохімічний аналіз крові.

Результати. У хворих виявлено такі чинники ризику розвитку серцево-судинних захворювань: чоловіча стать (63,5 %), спадковий характер ІХС (41,3 %) і артеріальної гіпертензії – АГ (76 %), наявність в анамнезі АГ (57 %), надлишкова маса тіла і ожиріння (85,7 %), цукровий діабет 2-го типу (31,7 %), запальні захворювання зубощелепної системи (3,2–84,1 %), куріння (49,2 %), психоемоційний стрес (100 %), системне запалення, порушення толерантності до глюкози (49,2 %), дисліпідемія, мікроальбумінурія (23,8 %). Наявність запальної патології зубощелепної системи (моно- або поєднану патологію) відзначено у 95,3 % пацієнтів: середній карієс у 44,4 %, хронічний перідонтит у 36,5 %, локальний пародонтит у 84,1 %, хронічний генералізований пародонтит у 3,2 % осіб. Виявлено взаємозв’язок між захворюваннями пародонта та чинниками ризику розвитку ІХС, які за даними кореляційного аналізу впливають на розвиток атеросклеротичного процесу.

Висновки. Підтверджено тісний взаємозв’язок між станом мікрофлори порожнини рота і ризиком розвитку патології із системним запальним компонентом, зокрема серцево-судинних захворювань, зумовлює необхідність розробки практичних рішень цієї проблеми.

Повний текст статті