С.В. Валуєва.Реєстр STIMUL: прогностичне значення прихильності до лікування у хворих різного віку та статі через рік після перенесеного інфаркту міокарда із зубцем Q.

Наведено результати оцінки впливу прихильності до лікування на однорічну смертність та розвиток повторного інфаркту міокарда (ІМ) у 480 хворих різного віку та статі, які перенесли ІМ із зубцем Q та увійшли в реєстр STIMUL. Після перенесеного ІМ із зубцем Q річна смертність становила 26,24 % у жінок та 9,98 % у чоловіків (Р<0,001). В осіб старечого віку цей показник становив 34,27 %, у хворих до 75 років – 16,46 % (Р<0,001). Протягом року повторні ІМ зареєстрували у 15,63 % хворих; вони виникали в 1,92 разу частіше в осіб старечого віку (Р<0,01). Ризик розвитку повторних ІМ у чоловіків та жінок істотно не відрізнявся. Через 12 міс після перенесеного ІМ спостерігали низьку прихильність хворих до виконання рекомендацій щодо планової реваскуляризації вінцевих артерій, подвійної антиагрегантної та ліпідознижувальної терапії, більшою мірою в пацієнтів віком 75 років і старших та жінок. Таким чином, хворі старечого віку та жінки характеризуються найбільш несприятливим прогнозом. Неприхильність до лікування асоціюється зі значущим погіршенням віддаленого прогнозу виживання та збільшенням ризику розвитку повторного ІМ.

Повний текст статті