С.В. Валуєва.Український реєстр STIMUL: ефективність різних методів лікування гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST та прихильність хворих до лікування у післяінфарктний період (результати дворічного спостереження).

У статті представлено результати STIMUL – першого українського реєстру гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST, який передбачає тривале спостереження за пацієнтами. Проведено оцінку ефективності різних методів лікування гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST, їх вплив на подальшу прихильність до лікування, а також дворічну смертність та розвиток повторного інфаркту міокарда (ІМ). Через 24 міс у дослідженні залишилося 278 (25,20 %) пацієнтів. У хворих, які перенесли ІМ із зубцем Q, дворічна смертність становила 11,28 % після проведення реперфузії та 22,76 % при консервативному веденні (Р<0,001). Повторні ІМ виникли у 14 (12,96 %) хворих після відновлення прохідності оклюзованої артерії та у 47 (27,65 %), яким не проводили реперфузію (Р<0,01). Через два роки після перенесеного ІМ із зубцем Q спостерігається низька прихильність хворих до лікування, особливо до прийому ліпідознижувальної терапії, незалежно від обраного методу лікування в стаціонарі. Висока прихильність до лікування достовірно зменшує ризик дворічної смертності та ризик розвитку повторних ІМ, особливо у пацієнтів, яким не проводили реперфузії в гострий період ІМ. Реперфузійна терапія поліпшує перебіг пізнього післяінфарктного періоду і тому має бути пріоритетним напрямком лікування хворих з гострим ІМ.

Повний текст статті