В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, О.О. Даниленко, Н.С. Поленова, Є.Ю. Тітов.Значення магнітно-резонансної візуалізації в діагностиці ішемічної хвороби серця

Огляд літератури висвітлює значення магнітно-резонансної томографії (МРТ) у діагностиці ішемічної хвороби серця. Проаналізовано фізичні основи МРТ, описано принципи побудови зображення при використанні різних методик МРТ: Т1- і Т2-зважених зображень, МРТ з фармакологічним навантаженням, контрастної МРТ, магнітно-резонансної коронароангіографії. Особливі акценти зроблено на значенні окремих методик МРТ у діагностиці атеросклеротичного ураження вінцевих артерій та ішемії міокарда, гострого інфаркту міокарда і його ускладнень, післяінфарктного кардіосклерозу, гібернованого міокарда.

Повний текст статті