О.Г. Несукай.Лікування стабільної стенокардії в Україні: дослідження КЛАСИКА

У дослідженні КЛАСИКА (Найбільш ефективна комбінація антиангінальних препаратів у лікуванні пацієнтів зі стабільною стенокардією) взяли участь 144 лікарі-кардіологи із 34 міст України. Аналіз 1423 карт пацієнтів зі стабільною стенокардією напруження показав, що вивчену когорту становили пацієнти з високим або дуже високим серцево-судинним ризиком, нерідко з тривалою ішемічною хворобою серця й ускладненнями (інфаркт міокарда), з множинною супутньою патологією, незадовільним контролем симптомів стенокардії, чинників ризику (маса тіла, частота скорочень серця, рівень ліпідів), недостатньою частотою проведення коронаровентрикулографії та процедур реваскуляризації. З метою пошуку оптимальної комбінації антиангінальних препаратів для лікування стенокардії проведено аналіз ефективності в групах лікування: оригінальний триметазидин MR та β-адреноблокатор (β-АБ) (1-ша група, n=400); триметазидин MR, β-АБ та нітрат тривалої дії (2-га група, n=691); триметазидин MR, β-АБ і блокатор кальцієвих каналів (3-тя група, n=122). Встановлено, що застосування триметазидину MR істотно зменшує кількість нападів стенокардії і споживання нітратів короткої дії у пацієнтів із симптомами в усіх групах лікування. Максимальну ефективність додаткового призначення триметазидину MR реєстрували в пацієнтів з тяжкою стенокардією напруження (7 нападів на тиждень і більше). Комбіноване призначення нітратів тривалої дії або блокаторів кальцієвих каналів з β-АБ не приводило до додаткового зменшення частоти нападів стенокардії порівняно з хворими, що отримували β-АБ і триметазидин MR.

Повний текст статті