С.В. Валуєва Український реєстр STIMUL: результати дворічного спостереження за хворими, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q.

У статті наведено результати дворічної прихильності до лікування та частоти розвитку ускладнень у 278 хворих з перенесеним інфарктом міокарда із зубцем Q, які увійшли в реєстр STIMUL – перший в Україні, який передбачає тривале дворічне спостереження за пацієнтами. Протягом двох років 171 хворий помер, у 61 (21,94%) особи стався повторний нефатальний інфаркт міокарда, 98 (35,25%) пацієнтам проведені планові операції з реваскуляризації міокарда. Факторами несприятливого прогнозу були вік, клас гострої серцевої недостатності за Т. Killip та час від початку виникнення симптомів до госпіталізації. Додатково обтяжували прогноз
відсутність можливості проведення реперфузійної терапії, непризначення антиагрегантів та прямих антикоагулянтів у стаціонарі, а також низька прихильність хворих до лікування (прийом подвійної антитромбоцитарної та ліпідознижувальної терапії) в післяінфарктний період. Важливим є те, що більшість факторів є соціальними, що відкриває великі потенційні можливості поліпшення якості та тривалості життя хворих після перенесеного інфаркту міокарда із зубцем Q.

Повний текст статті