О.Ю. Бучко Ультраструктурні зміни моноцитів у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та нестабільною стенокардiєю

Метою роботи було показати та проаналізувати вплив гіперглікемії при цукровому діабеті (ЦД) 2-го типу на ультраструктуру моноцитів венозної крові у хворих з нестабільною стенокардією. Обстежено 38 пацієнтів віком 48-71 рік з ЦД 2-го типу різного ступеня тяжкості та нестабільною стенокардією і 11 хворих без ЦД. Дослідження ультраструктури моноцитів проводили в усіх обстежуваних пацієнтів за допомогою електронного мікроскопа при збільшенні від 3000 до 5000 разів. Показано, що наявність ЦД 2-го типу призводить до виникнення дегенеративних змін у моноцитах, а також появи секреторних моноцитів-макрофагів, здатних продукувати запальні цитокіни та викликати дестабілізацію ішемічної хвороби серця. Особливо виражені зміни в моноцитах спостерігали при ЦД 2-го типу тривалістю більше 10 років, що супроводжувалося також тяжким перебігом нестабільної стенокардії.

Повний текст статті