Ф.М. Абдуєва, О.Ю. Шмідт, М.І. ЯблучанськийШлуночкова екстрасистолічна аритмія у вагітних.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Центральна клінічна лікарня “Укрзалізниці”, Харків
Представлено сучасні міжнародні дані щодо етіології, патогенезу, класифікації та лікування шлуночкової екстра-систолічної аритмії у вагітних. Наведено клінічний випадок вагітної зі шлуночковою екстрасистолією, який проаналізовано з позицій описаного алгоритму оцінки клінічної значущості вказаної аритмії.

Повний текст статті