В.Й. Целуйко, А.В. Жадан, О.А. Романенко Вплив хірургічного втручання на перебіг серцевої недостатності при набутих вадах серця

Обстежено 47 хворих (30 чоловіків та 17 жінок) віком 23-72 років (у середньому (54,7±12,0) року), яким проведено хірургічне лікування набутих вад серця. Проаналізовано скарги, результати ехокардіоскопії, результати тесту з 6-хвилинною ходьбою у пацієнтів з вадами серця до оперативного лікування, через 1 та 6 міс після хірургічного лікування. Встановлено залежність між типом ураження клапана, вираженістю скарг та динамікою показників кардіогемодинаміки. Після протезування клапана вже через 6 міс спостерігали зменшення розмірів лівого передсердя, що супроводжувалося поліпшенням функціонального класу серцевої недостатності за результатами тесту з 6-хвилинною ходьбою.

Повний текст статті