С.Д. Бабляк, В.А. Скибчик, Л.В. Коростиль Вплив лерканідипіну на ризик виникнення гострих коронарних подій згідно зі шкалою PROCAM у пацієнтів молодого та середнього віку з артеріальною гіпертензією

Мета дослідження – вивчити вплив монотерапії лерканідипіном або комбінованого антигіпертензивного лікування протягом 6 міс на розраховану динаміку ризику виникнення гострих коронарних подій за шкалою PROCAM у чоловіків молодого та середнього віку з артеріальною гіпертензією. Обстежено 38 чоловіків віком 30-50 років (у середньому (42,8±0,8) року) з АГ. Визначали чинники ризику і сумарний ризик розвитку гострих коронарних подій згідно зі шкалою PROCAM. Лікування проводили у двох групах: у хворих групи А (п=17) застосовували лерканідипін, пацієнтам групи Б (п=21) лерканідипін додавали до попереднього лікування еналаприлом або бісопрололом. Через 6 міс від початку лікування повторно оцінювали фактори ризику і сумарний ризик. Результати дослідження показали, що тривала антигіпертензивна терапія значно зменшувала загальний ризик гострих коронарних подій у пацієнтів обох груп. Встановлено, що шкала PROCAM є ефективним і зручним у застосуванні інструментом, який допомагає виявляти пацієнтів з підвищеним серцево-судинним ризиком.

Повний текст статті