В.Й. Целуйко, Л.М. Яковлева, С.О. Строкова Вплив прихильності до лікування на віддалений прогноз у хворих, що перенесли інфаркт міокарда

Мета роботи – дослідити прихильність хворих, що перенесли інфаркт міокарда (IM), до стандартної медикаментозної терапії та простежити вплив дотримання рекомендацій на перебіг захворювання. У дослідження залучено 316 хворих, яким на час виписки зі стаціонару для тривалого прийому було призначено базисну терапію препаратами чотирьох груп. Через 3 роки після перенесеного IM провели опитування хворих або їх родичів щодо прихильності до терапії. Як кінцеві точки оцінювали серцево-судинну смерть, повторний IM, нестабільну стенокардію, проведення реваскуляризації та повторну госпіталізацію. Дотримання рекомендацій щодо стандартної терапії було відзначено менше ніж у 30 % хворих. Невиконання рекомендацій спричиняє збільшення частоти розвитку повторного інфаркту міокарда, госпіталізацій та необхідності в реваскуляризації міокарда як у чоловіків, так і у жінок. У жінок відсутність прихильності до стандартної терапії пов’язана також зі зростанням розвитку інсульту.

Повний текст статті