В.М. Коваленко, В.М. Корнацький Виконання Державної програми боротьби з гіпертензіями в Україні

Проаналізовано виконання Державної програми боротьби з артеріальною гіпертензією в Україні за результатами 10-річного спостереження. Проблема артеріальної гіпертензії є особливо актуальною для України, так як вона посідає перше місце за внеском у смертність від серцево-судинних захворювань та формує підґрунтя для розвитку багатьох хвороб системи кровообігу і ускладнень, які і є найбільш частою причиною смерті. Показано, що виконання профілактичних програм, спрямованих на боротьбу з різними факторами ризику виникнення артеріальної гіпертензії, є реальним механізмом вирішення глобальних проблем у сфері збереження і покращання здоров’я. Вказано на реальну ефективність Державної програми та необхідність продовження розроблених заходів на наступні роки.

Повний текст статті