І.І. Чубучна, З.О. Гук-Лешневська Використання бета-адреноблокаторів та інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту з метою корекції ендотеліальної дисфункції

У статті розглянуто проблему ендотеліальної дисфункції як однієї з основних ланок патогенезу найбільш поширених серцево-судинних захворювань, а також її корекцію як одне з основних завдань лікувальної тактики; здійснено порівняння впливу бета-адреноблокаторів та інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на корекцію ендотеліальної дисфункції.

Повний текст статті