С.В. Федьків Виявлення післяінфарктних легеневих та тромботичних ускладнень методами рентгенографії та мультиспіральної комп’ютерної томографії

Проаналізовано діагностичні можливості застосування променевих методів серцевої візуалізації: оглядової рентгенографії органів грудної клітки (РГ ОГК) та мультиспіральної комп’ютерної томографії (МСКТ) з метою виявлення легеневих змін у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), а також у хворих у постінфарктний період. Вивчено результати рентгенографічного дослідження органів грудної клітки у 190 хворих (173 чоловіки та 27 жінок), з яких 61 мали в анамнезі перенесений інфаркт міокарда. У 44 (23,2 %) пацієнтів виявлено рентгенографічні зміни застійного характеру в легенях, з них 27 осіб перенесли інфаркт міокарда. У 13 (6,8 %) хворих за клінічними ознаками та даними РГ ОГК запідозрені позасерцеві тромботичні ускладнення – тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА). У 7 (3,7 %) хворих методом МСКТ верифіковано діагноз ТЕЛА. Застосування РГ ОГК у хворих на ІХС найбільш обґрунтовано та економічно виправдано на першому етапі виявлення легеневих змін. МСКТ ОГК дозволяє підтвердити результати РГ ОГК та точно встановити наявність патологічних змін з боку ОГК, у тому числі ТЕЛА.

Повний текст статті