А.М. Василенко, С.О. Шейко Залежність між рівнями фактора некрозу пухлини α та еритропоетину в крові у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому

Метою дослідження було визначення зв’язку між рівнями циркулюючого еритропоетину (ЕРП) та прозапального цитокіну – фактора некрозу пухлини а (ФНП-а) у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) та проявами анемічного синдрому (АС) залежно від функціонального класу (ФК) ХСН та фракції викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ). Обстежено 179 хворих похилого віку із ХСН та проявами АС. З’ясовано, що у 13,1 % хворих похилого віку із ХСН ІІІ—ІУ ФК зі збереженою ФВ та у 41,7 % хворих з ХСН зі зниженою ФВ ЛШ та проявами АС зростання показника ФНП-а відбувається паралельно зі зниженням рівня гемоглобіну і зростанням вмісту ЕРП у сироватці крові. Це може свідчити про розвиток еритропоетинрезистентності, зумовленої підвищеною активністю цитокінової системи. Збільшення рівня циркулюючого ЕРП на тлі підвищення концентрації ФНП-а у хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ та проявами АС відбувається пропорційно зростанню ФК ХСН. Це свідчить про негативну роль активності цього прозапального цитокіну в прогресуванні ХСН в осіб похилого віку. У 50 % хворих похилого віку із ХСН ІІІ-ІУ ФК зі збереженою ФВ ЛШ та проявами АС і у 49,5 % зі зниженою ФВ ЛШ зростання рівня ФНП-а супроводжується зниженням рівня ЕРП. Це, ймовірно, пов’язано з інгібуючим впливом прозапального цитокіну ФНП-а на синтез ЕРП. Наявні достовірні кореляційні зв’язки між концентраціями ЕРП та ФНП-а в крові, та між рівнем ЕРП і ФК ХСН значною мірою пояснюють механізми формування кардіоренального АС у хворих похилого віку з ХСН.

Повний текст статті