О.Й. Жарінов, В.О. Куць, О.А. Єпанчінцева, Г.П. Вережнікова, Л.О. Ткаченко, Н.О. Мохначова, Н.Ю. Васильєва. Післядипломне навчання лікарів з методів функціональної діагностики

Статтю присвячено питанням первинної підготовки та підвищення професійного рівня фахівців з функціональної діагностики в Україні. Підкреслюється необхідність підвищення якості підготовки лікарів суміжних спеціальностей та модернізації системи функціональної діагностики в Україні. Пропонуються можливі шляхи розв’язання проблеми з урахуванням досвіду інших країн.

Повний текст статті