В.О. Шумаков, Л.П. Терешкевич, Т.В. Талаєва, І.Е. МалиновськаЗначення інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту для ефективності реабілітаційних заходів у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда.

З метою вивчення впливу інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на перебіг раннього післяінфарктного періоду обстежено 105 хворих у гострий період інфаркту міокарда та в динаміці через 3 і 6 міс. Пацієнтів було розділено на дві групи залежно від призначення інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, крім базисної терапії: 1-шу групу становили хворі, які отримували еналаприл, 2-гу групу – хворі, які отримували периндоприл. 3-тю групу (контролю) становили пацієнти, яких було обстежено раніше і яким інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту не призначали. В результаті проведеного обстеження і лікування виявлено зв’язок між порушеннями ліпідного обміну, системним запаленням та станом функції ендотелію, товщиною комплексу інтима – медіа сонних артерій, гемодинамічними параметрами за даними ехокардіогра фії та рівнем виконання фізичного навантаження. Встановлено позитивний вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на зазначені показники у хворих у післяінфарктний період порівняно з пацієнтами, які не отримували препарати цієї групи, з кращим впливом на досліджувані параметри периндоприлу.

Повний текст статті