А.О. Бородай, О.С. Сичов Зв’язок атеросклерозу аорти і сонних артерій з ознаками тромбоутворення і серцево-судинними подіями у хворих з пароксизмом фібриляції–тріпотіння передсердь більше 48 годин

Метою роботи було визначення частоти ознак атеросклерозу аорти і сонних артерій у хворих на фібриляцію—тріпотіння передсердь (ФП-ТП), а також дослідження їх взаємозв’язку із морфофункціональними характеристиками міокарда і судинними подіями у анамнезі. У 82 (58,57 %) випадках пароксизм персистуючої ФП був повторним, у 58 (41,43 %) хворих ФП була вперше виявленою. Основним захворюванням у 121 (86,43 %) хворого була ішемічна хвороба серця, міокардіофіброз реєстрували у 12 (8,57 %) хворих, гіпертонічну хворобу – у 3 (2,14 %), тиреотоксичну кардіоміопатію – у 3 (2,14 %), гіпертрофічну кардіоміопатію – у 1 (0,71 %), артеріальну гіпертензію – у 118 (84,29 %). Було доведено, що у хворих з ФП-ТП часто виявляють такі ознаки атеросклерозу: товщина комплексу інтима – медіа загальної сонної артерії’ > 0,09 см (у 36,09 % пацієнтів); бляшки у сонних артеріях зі стенозом 20-50 % (у 54,3 %) і > 50 % (у 2,9 %); атероми в аорті > 5 мм (у 32,3 %). Також було показано, що ознаки атеросклерозу магістральних артерій і тромбоутворення тісно пов’язані із серцево-судинними подіями в анамнезі (Р<0,001). Таким чином, показники атеросклерозу магістральних артерій і тромбоутворення у вушку лівого передсердя можуть застосовуватися для визначення хворих з високим ризиком. Доведено, що хворим із бляшками у сонних артеріях можливо відновлення синусового ритму протягом першої госпіталізації’ за умов досягнення цільових значень міжнародного нормалізованого відношення і відсутності тромбу або сладж-феномену у вушку лівого передсердя.

Повний текст статті