В.М. Коваленко, І.І. Андрушко, Т.В. Талаєва Зв’язок гіпергомоцистеїнемії з метаболічними факторами ризику у хворих на ішемічну хворобу серця

Досліджено вміст гомоцистеїну в крові та проаналізовано поширеність гіпергомоцистеїнемії (ГГЦ) у здорових осіб та хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), вивчено взаємозв’язок між ГГЦ та іншими факторами ризику атерогенезу. У пацієнтів з ІХС нормальний рівень гомоцистеїну зареєстровано лише у 18 %, високий нормальний – у 29 %, а ГГЦ – у 53 %. Водночас у практично здорових осіб нормальний рівень гомоцистеїну реєструють у 81 %, високий нормальний рівень – тільки в 10 %, а ГГЦ – в 9 %. У хворих на ІХС ГГЦ асоціювалася з проатерогенними змінами ліпідного спектра крові, активацією системного запалення та зростанням вираженості генералізованих порушень ендотеліальної функції з розвитком мікропротеїнурії.

Повний текст статті